เนื้อเยื่อปกติในปอดที่ติดเชื้อผิดปกติ

การระบุเป้าหมายยาใหม่ที่มีศักยภาพพัฒนาการแทรกแซงเพื่อ IPF ​​ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องเข้าใจว่าโรคดำเนินไปอย่างไรในปอดของมนุษย์พังผืดที่ปอดมีผลกระทบต่อปอด แต่ไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของ IPF ในมนุษย์ระบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้พวกเขาสามารถหาปริมาณของพังผืดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันในปอด

การบาดเจ็บทางเดินหายใจที่เป็นอันตรายการระบาด

แนวทางการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อระบุและรักษาผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว และการบาดเจ็บทางเดินหายใจที่อาจเป็นอันตรายการระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเห็นด้วยการสูบไอมาก่อนการรักษาผู้ป่วยที่มีบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือได้รับบาดเจ็บปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่แนวทางแนะนำหลักสูตรสั้น ๆ ของสเตียรอยด์ขนาดกลางสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

พัฒนารูปแบบที่ผิดปกติเซลล์หลายชนิดในหัวใจ

การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลแสดงให้เห็นว่าการปิดนำไปสู่กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากยีนอื่น ๆ ที่ริเริ่มโดยเส้นทางการส่งสัญญาณ การยับยั้งเส้นทางนี้โดยเฉพาะทำให้หัวใจไม่สามารถพัฒนารูปแบบที่ผิดปกติได้เซลล์หลายชนิดในหัวใจกำลังพัฒนาแสดงการปิดยีนที่มีรหัสสำหรับช่วยลดความหนาของผนังหัวใจบทบาทของสัญญาณได้ดีขึ้นในภาวะหัวใจพิการ

ขั้นตอนการเกิดโรคในพื้นที่สมอง

วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือรักษาอาการที่ดีขึ้น ตามที่นักวิจัยนี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเราขาดความเข้าใจในกระบวนการโรคที่ใช้งานอยู่ในสมองของมนุษย์ การศึกษาครั้งนี้นำเสนอการวิเคราะห์ที่ละเอียดที่สุดจนถึงขั้นตอนการเกิดโรคในพื้นที่สมองส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบของ HD และแม้ว่าผลลัพธ์เหล่านี้จะไม่แนะนำวิธีการรักษาแบบใหม่ ๆ โดยตรง

เริ่มต้นของการพัฒนาระบบประสาทของโรค

ความเสียหายของเนื้อเยื่อจะปรากฏให้เห็นในการสแกนสมองและผู้คนเริ่มที่จะลืมและสับสนเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมอง ซึ่งถูกกระตุ้นให้มีการสะสมก่อให้เกิดการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการจับกันของโปรตีนและการทำลายของสมองการกำจัดเซลล์ดังกล่าวช่วยลดความเสียหายของสมองที่เชื่อมโยงกับเอกภาพในหนู และแนะนำว่าการระงับเซลล์ดังกล่าวอาจป้องกัน

การใช้ประโยชน์จากการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

การใช้ประโยชน์จากการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อเพิ่มการรักษาเนื้อเยื่อได้ก้าวล้ำกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที่สนับสนุนส่วนใหญ่เนื่องจากการตลาดเชิงรุกที่นำไปสู่การใช้วิธีการบำบัดด้วยเซลล์ในวงกว้างและบ่อยครั้งที่ไม่เหมาะสมในสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของวิธีการทางชีววิทยาสำหรับปัญหาไหล่และข้อศอกทั่วไปที่ฐานหลักฐานในปัจจุบันอ่อนแอ

ความไม่สมดุลของการกระตุ้นการยับยั้ง

การแพร่กระจายของการชักผ่านสมองสามารถยับยั้งได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของความกดดันในสมองซึ่งเป็นการค้นพบที่สำคัญที่อาจปฏิวัติการรักษาโรคลมชักดื้อยาโรคลมชักเป็นหนึ่งในโรคทางระบบประสาทที่พบมากที่สุดที่มีผลต่อคนทุกวัย มีอาการชักหลายอย่างซึ่งทั้งหมดตกอยู่ใต้ร่มลมบ้าหมู ในขณะที่ความผิดปกติของการยึดจำนวนมากสามารถรักษาด้วยยาผู้ป่วยบางรายมีโรคลมชักที่ทนต่อยาเสพติด

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อเรื้อรัง

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อเรื้อรังที่ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับการทะเลาะวิวาทที่ไม่แน่นอนและไม่แน่นอนภายในร่างกายโรคที่ไม่มีการรักษานั้นทำงานเหมือนปฏิกิริยาการแพ้ไปมาก เมื่อเปิดใช้งานระบบภูมิคุ้มกันก็จะโจมตีเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่มีสุขภาพของร่างกายทำให้เกิดการอักเสบและก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละคน

บทบาทใหม่ของเอนไซม์ในเนื้อเยื่อปกติ

บทบาทใหม่ของเอนไซม์เทเลโมเรสในเนื้อเยื่อปกติคือการปกป้องเซลล์บางอย่างที่แบ่งเป็นประจำเช่นเซลล์ตัวอ่อนเซลล์อสุจิเซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่และเซลล์ภูมิคุ้มกัน นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเทโลเมอเรสถูกปิดในเซลล์อื่นทั้งหมดยกเว้นในเนื้องอกมะเร็งที่ส่งเสริมการแบ่งเซลล์ไม่จำกัดปฏิกิริยาในเซลล์ผู้ใหญ่ปกติที่จุดวิกฤตในกระบวนการชราก่อนการตายของเซลล์การระเบิด

กลไกการเกิดภาวะซึมเศร้าในระยะยาว

ข้อบกพร่องในแอสโตรจีมีการเชื่อมโยงกับข้อบกพร่องในการรวมหน่วยความจำหรือหน่วยความจำระยะไกลกระบวนการของการรวมหน่วยความจำในสมองเป็นที่รู้กันว่าเกี่ยวข้องกับกลไกหลายอย่างที่มีผลต่อเซลล์ประสาท หนึ่งในกลไกเหล่านั้นคิดว่าจะต้องอาศัยการปรับความแข็งแกร่งของการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยที่ความแข็งแรงนั้นเพิ่มขึ้น